Vår utbildning

Teknikutbildning med dubbel kompetens från TE och IN

Med vår unika teknikutbildning får du dubbel kompetens – yrkeskompetens och högskolebehörighet. Det innebär att du läser både industritekniska programmet och teknikprogrammet. Efter utbildningen får du garanterad anställning med spännande utvecklingsmöjligheter på Scania eller AstraZeneca. Samtidigt blir du behörig till fortsatta studier på högskola och universitet.

Utbildningen sker i en verklighetsnära miljö tack vare kopplingen till Scania, AstraZeneca och Telge. Det innebär att du redan under gymnasiet får praktisk yrkeserfarenhet och kunskap om hur det går till ute på en arbetsplats. Studietakten är högre än i en vanlig gymnasieskola. Du satsar mer, men får också mer tillbaka. Under studietiden får du 1 000 kr per månader i studiebonus och på sommaren är du garanterad betald sommarpraktik, om du följer den utökade studieplanen samt har godkänt omdöme från tidigare praktik. Efter godkänd examen är du garanterad 6 månaders anställning på Scania eller AstraZeneca.

Under ditt första år hos oss kommer du att få en bred teoretisk och teknisk grundutbildning med tillgång till den senaste utrustningen. I årskurs två får du fördjupa dina kunskaper och till tredje läsåret får du välja specialisering inom ditt favoritområde. Vad du än väljer att studera får du minst grundläggande högskolebehörighet med möjlighet att läsa upp till särskild högskolebehörighet.

Hur det går till

Program, inriktningar och programfördjupning

Första året

En bred teknisk grund - och behörighet till högskolestudier

Första året hos oss bygger på att du ska få en så bred bas som möjligt, oavsett om du vill börja jobba direkt efter gymnasiet eller om du vill studera vidare.

Redan under ditt första år hos oss får du en bred teknisk grundutbildning där du bland annat får lära dig CNC-, robot- och bearbetningsteknik. Du får också tillgång till den senaste utrustningen som används på företagen idag. Vi varvar utbildning genom att varannan vecka koncentrera oss på teoretiska kurser, så som matematik, svenska, engelska och CAD, för att veckan därpå ha praktisk undervisning i verkstaden. Under första året kommer du dessutom att vara ute på APL i 3 veckor på Scania, AstraZeneca eller Telge. Vi kan tack vare våra ägarföretag även erbjuda betald sommarpraktik i 4 veckor mellan årskurs 1 och 2.

Kurs- och poängplan för årskurs 1

 • Svenska 1 100p
 • Matematik 1c 100p
 • Matematik 2c 100p
 • Engelska 5 100p
 • Samhällskunskap 1b 100p
 • Cad 1 50p
 • Produktionskunskap 1 100p
 • Tillverkningsunderlag 1 100p
 • Människan i industrin 1 100p
 • Produktionsutrustning 1 100p
 • Datorstyrd produktion 1 100p
 • Sammanfogning 50p
 • Produktionsutrustning 2 100p
 • Underhåll - Driftsäkerhet 100p
 • Mekatronik 1 100p
 • Robotteknik 100p
 • Idrott och hälsa 1 50p

Totalt - 1550p

Andra året

Fördjupning – med stark koppling till näringslivet

Under andra året får du fördjupa dina kunskaper och skapa de bästa förutsättningarna för dig inför framtida arbeten och studier.

Under ditt andra år fortsätter du att fördjupa dina kunskaper inom CNC- och robotteknik. Du får även utbilda dig inom underhållsteknik och produktutveckling. Vi fortsätter varva utbildningen genom att varannan vecka koncentrera oss på de teoretiska fortsättningskurserna i matematik, svenska, engelska och fysik för att veckan därpå ha praktisk undervisning i verkstaden. Det är under årskurs 2 som du väljer vilken nivå på högskolebehörighet du vill satsa på. Du har APL i 6 veckor på Scania, AstraZeneca eller Telge. Och tack vare våra ägarföretag kan vi även erbjuda betald sommarpraktik i 8 veckor mellan årskurs 2 och 3.

Kurs- och poängplan för årskurs 2

 • Svenska 2 100p
 • Matematik 3c 100p
 • Engelska 6 100p
 • Fysik 1a 150p
 • Cad 2 50p
 • Produktutveckling 1 100p
 • Industritekniska processer 1 100p
 • Praktiska ellära 100p
 • Elkraftteknik 100p
 • Datorstyrd produktion 2 100p
 • Produktionsutrustning 3 100p
 • Sammanfogning 50p
 • Idrott och hälsa 1 50p

Totalt - 1200p

Tredje året

Specialisering – med garanterad visstidsanställning

Under tredje året får du specialisera dig på de ämnen som du brinner för. Du får välja mellan produktions- och bearbetningsteknik, underhållsteknik automation, underhållsteknik mekanik samt design- och produktionstutveckling.

Under ditt tredje år väljer du att rikta in dig på den teknik du tycker är roligast och mest intressant. Gymnasiearbetet genomför du under APL ute på företagen i ett skarpt projekt. Vi varvar utbildning med kurser som CAD/CAM, programmerbara styrsystem och design med bland annat kemi och engelska 7. Efter studenten är du garanterad 6 månaders visstidsanställning om du uppfyller alla krav och förväntningar under dina tre år hos oss.

Kurs- och poängplan för årskurs 3

 • Historia 1a1 50p
 • Religionskunskap 1 50p
 • Teknik 1 150p
 • Svenska 3 100p
 • Kemi 1* 100p
 • Gymnasiearbetet 100p
 • Fysik 2* 100p
 • Engelska 7* 100p
 • Matematik 4* 100p
 • Matematik 5* 100p

*Valbar kurs

Totalt 750-1250p

Specialisering

Valbara paket i ÅK 3

På Mälardalens Tekniska Gymnasium satsar vi på att du som går hos oss ska få en gedigen yrkes- och högskoleförberedande utbildning. När du är färdig hos oss kommer du att vara väl förberedd på de utmaningar som väntar på framtida arbetsplatser och högskolestudier. Vi och företagen bakom skolan värderar yrkeskompetensen högt för att du som elev ska vara en eftertraktad medarbetare i framtiden. Om du sedan väljer att läsa vidare kommer du att vara väl förberedd även på de utmaningar som väntar på högskola och universitetet.

I åk 3 får du välja mellan följande specialiseringar produktions- och bearbetningsteknik, underhåll mekanik och automation samt design- och produktionsutveckling.

Kurs- och poängplan för specialiseringspaket

Produktions- och bearbetningsteknik

 • Datorstyrd produktion 3 100p
 • Datorstyrd produktion 4 100p
 • Cad/Cam 100p

Underhåll mekanik och automation

 • Programmerbara styrsystem 100p
 • Mät- och styrteknik 100p
 • Avhjälpande underhåll 1 100p

Design- och produktionsutveckling

 • Datorstyrd produktion 3 100p
 • Produktionskunskap 2 100p
 • Produktutveckling 2 100p

Funderar du på hur det är att vara elev hos oss?