Teknikprogrammet Stockholm

Om programmet

Med vår unika teknikutbildning i Stockholm får du dubbel kompetens – yrkeskompetens och högskolebehörighet. Det innebär att du läser både industritekniska programmet och teknikprogrammet.

Efter avslutad utbildning är du garanterad anställning med spännande karriärmöjligheter hos antingen Scania eller AstraZeneca. Samtidigt uppnår du behörighet för vidare studier på högskola eller universitet. 

Vårt teknikprogram har en stark koppling till Scania, AstraZeneca och Telge, vilket ger dig praktisk erfarenhet och insikter om arbetslivet redan under gymnasietiden. Studietakten är intensivare än om du skulle gå teknikprogrammet på en vanlig gymnasieskola, vilket innebär en större satsning men också större belöningar.

Under det första året får du en bred teoretisk utbildning med tillgång till den senaste utrustningen. Andra året ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom både industritekniska programmet och teknikprogrammet.

1 000 kr per månad i studiebonus

Garanterad betald sommarpraktik

Garanterad sex månaders anställning

Minst grundläggande högskolebehörighet

Hur det går till

Inriktningar och programfördjupning för teknikprogrammet

Teknikprogrammets inriktning, Produktionsteknik, ger dig kunskaper och färdigheter inom produktion och produktutveckling. Inom programfördjupningen kan du välja att specialisera dig inom produktions- och bearbetningsteknik, underhåll mekanik, underhåll automation eller design- och produktionsutveckling. Dessa val möjliggörs på teknikprogrammet hos oss genom den dubbla kompetensen från både industritekniska programmet och teknikprogrammet.

Första året

Årskurs 1 ger en bred teknisk grund - och behörighet till högskolestudier

Redan under ditt första år hos oss får du en bred teknisk grundutbildning baserat på industritekniska programmet och teknikprogrammet där du bland annat också får läsa praktiska kurser som CNC-, robot- och bearbetningsteknik. Du får också tillgång till den senaste utrustningen som används på företagen idag. Vi varvar utbildning genom att varannan vecka koncentrera oss på teoretiska kurser, så som matematik, svenska, engelska och CAD, för att veckan därpå ha praktisk undervisning i verkstaden.

Under första året kommer du dessutom att vara ute på APL i 3 veckor på Scania, AstraZeneca eller Telge vilket är ett unikt upplägg på teknikprogrammet jämfört med andra skolor. Vi kan tack vare våra ägarföretag även erbjuda betald sommarpraktik i 4 veckor mellan årskurs 1 och 2.

Andra året

Fördjupning på teknikprogrammet i årskurs 2 – med stark koppling till näringslivet

Under andra året får du fördjupa dina kunskaper inom ramen för både industritekniska programmet och teknikprogrammet och skapa de bästa förutsättningarna för dig inför framtida arbeten och studier.

Under ditt andra år fortsätter du att fördjupa dina kunskaper inom CNC- och robotteknik. Du får även utbilda dig inom underhållsteknik och produktutveckling. Teknikprogrammet ligger fortfarande till grund för högskolebehörigheten. Vi fortsätter också varva utbildningen genom att varannan vecka koncentrera oss på de teoretiska fortsättningskurserna från teknikprogrammet i matematik, svenska, engelska och fysik för att veckan därpå ha praktisk undervisning i verkstaden. Det är under årskurs 2 som du väljer vilken nivå på högskolebehörighet du vill satsa på inom ramen för teknikprogrammet.

Under ditt andra år är det 6 veckor APL på Scania, AstraZeneca eller Telge, vilket är ett unikt upplägg på teknikprogrammet jämfört med andra skolor. Tack vare våra ägarföretag kan vi även erbjuda betald sommarpraktik i 8 veckor mellan årskurs 2 och 3.

Tredje året

Specialisering i årskurs 3 för teknikprogrammet – med garanterad visstidsanställning

Under tredje året får du specialisera dig på de ämnen som du brinner för. Du får välja mellan produktions- och bearbetningsteknik, underhållsteknik automation, underhållsteknik mekanik samt design- och produktionsutveckling. Självklart läser du även de teoretiska kurserna från teknikprogrammet för att få högskolebehörighet.

Under ditt tredje år väljer du att rikta in dig på den teknik du tycker är roligast och mest intressant. Gymnasiearbetet genomför du under APL ute på företagen i ett skarpt projekt. Vi varvar utbildning med kurser som CAD/CAM, programmerbara styrsystem och design med bland annat kemi och engelska 7 från teknikprogrammet. Efter studenten är du garanterad 6 månaders visstidsanställning om du uppfyller alla krav och förväntningar under dina tre år hos oss. Du har även högskolebehörigheten från teknikprogrammet med dig.

Tredje året

Valbara paket i Årskurs 3

På Mälardalens Tekniska Gymnasium satsar vi på att du som går hos oss ska få en gedigen yrkes- och högskoleförberedande utbildning från både industritekniska programmet och teknikprogrammet. När du är färdig hos oss kommer du att vara väl förberedd på de utmaningar som väntar på framtida arbetsplatser och högskolestudier. Vi och företagen bakom skolan värderar yrkeskompetensen högt för att du som elev ska vara en eftertraktad medarbetare i framtiden. Om du sedan väljer att läsa vidare kommer du att vara väl förberedd även på de utmaningar som väntar på högskola och universitetet eftersom du också läst teknikprogrammet.

I årskurs 3 får du välja mellan följande specialiseringar, produktions- och bearbetningsteknik, underhåll mekanik och automation samt design- och produktionsutveckling. Du har alltid teknikprogrammet som grund.