Teknikutbildning med dubbel kompetens från TE och IN

Med vår unika teknikutbildning får du dubbel kompetens – yrkeskompetens och högskolebehörighet. Det innebär att du läser både industritekniska programmet och teknikprogrammet. Efter utbildningen får du garanterad anställning med spännande utvecklingsmöjligheter på Scania eller AstraZeneca. Samtidigt blir du behörig till fortsatta studier på högskola och universitet.

Utbildningen sker i en verklighetsnära miljö tack vare kopplingen till Scania, AstraZeneca och Telge. Det innebär att du redan under gymnasiet får praktisk yrkeserfarenhet och kunskap om hur det går till ute på en arbetsplats. Studietakten är högre än i en vanlig gymnasieskola. Du satsar mer, men får också mer tillbaka.  Under studietiden får du 1 000 kr per månader i studiebonus och på sommaren är du garanterad betald sommarpraktik, om du följer den utökade studieplanen samt har godkänt omdöme från tidigare praktik. Efter godkänd examen är du garanterad 6 månaders anställning på Scania eller AstraZeneca.

Under ditt första år hos oss kommer du att få en bred teoretisk och teknisk grundutbildning med tillgång till den senaste utrustningen. I årskurs två får du fördjupa dina kunskaper och till tredje läsåret får du välja specialisering inom ditt favoritområde. Vad du än väljer att studera får du minst grundläggande högskolebehörighet med möjlighet att läsa upp till särskild högskolebehörighet.

Program, inriktningar och programfördjupning

> Här kan du läsa mer om Teknikprogrammet

> Här kan du läsa mer om Industritekniska programmet

Inriktningen Produkt och maskinteknik ger dig kunskaper och färdigheter i hanteringen av verktyg och industriell utrustning samt om hantering och bearbetning av ett visst material.

Inriktningen Produktionsteknik ger dig kunskaper och färdigheter i produktion och produktutveckling.

Inom programfördjupning får du välja mellan att specialisera dig mot produktions- och bearbetningsteknik, underhåll mekanik, underhåll automation eller design- och produktionsutveckling.

 • Åk 1

  En bred teknisk grund - och behörighet till högskolestudier

  Första året hos oss bygger på att du ska få en så bred bas som möjligt, oavsett om du vill börja jobba direkt efter gymnasiet eller om du vill studera vidare. 

  Redan under ditt första år hos oss får du en bred teknisk grundutbildning där du bland annat får lära dig CNC-, robot- och bearbetningsteknik. Du får också tillgång till den senaste utrustningen som används på företagen idag. Vi varvar utbildning genom att varannan vecka koncentrera oss på teoretiska kurser, så som matematik, svenska, engelska och CAD, för att veckan därpå ha praktisk undervisning i verkstaden. Under första året kommer du dessutom att vara ute på APL i 3 veckor på Scania, AstraZeneca eller Telge. Vi kan tack vare våra ägarföretag även erbjuda betald sommarpraktik i 4 veckor mellan årskurs 1 och 2.

  Kurs- och poängplan för årskurs 1 »

  • Poängplan årskurs 1

   Svenska 1 - 100p

   Matematik 1c - 100p

   Matematik 2c - 100p

   Engelska 5 - 100p

   Samhällskunskap 1b - 100p

   Cad 1 - 50p

   Produktionskunskap 1 - 100p

   Tillverkningsunderlag 1 - 100p

   Människan i industrin 1 - 100p

   Produktionsutrustning 1 - 100p

   Datorstyrd produktion 1 - 100p

   Sammanfogning - 50p

   Produktionsutrustning 2 - 100p

   Underhåll - Driftsäkerhet - 100p

   Mekatronik 1 - 100p

   Robotteknik - 100p

   Idrott och hälsa 1 - 50p

   Totalt - 1550p

 • Åk 2

  Fördjupning – med stark koppling till näringslivet

  Under andra året får du fördjupa dina kunskaper och skapa de bästa förutsättningarna för dig inför framtida arbeten och studier.

  Under ditt andra år fortsätter du att fördjupa dina kunskaper inom CNC- och robotteknik. Du får även utbilda dig inom underhållsteknik och produktutveckling. Vi fortsätter varva utbildningen genom att varannan vecka koncentrera oss på de teoretiska fortsättningskurserna i matematik, svenska, engelska och fysik för att veckan därpå ha praktisk undervisning i verkstaden. Det är under årskurs 2 som du väljer vilken nivå på högskolebehörighet du vill satsa på. Du har APL i 6 veckor på Scania, AstraZeneca eller Telge. Och tack vare våra ägarföretag kan vi även erbjuda betald sommarpraktik i 8 veckor mellan årskurs 2 och 3.

  Kurs- och poängplan för årskurs 2 »

  • Poängplan årskurs 2

   Svenska 2 - 100p

   Matematik 3c - 100p

   Engelska 6 - 100p

   Fysik 1a - 150p

   Cad 2 - 50p

   Produktutveckling 1 - 100p

   Industritekniska processer 1 - 100p

   Praktiska ellära - 100p

   Elkraftteknik - 100p

   Datorstyrd produktion 2 - 100p

   Produktionsutrustning 3 - 100p

   Sammanfogning - 50p

   Idrott och hälsa 1 - 50p

   Totalt 1200p

 • Åk 3

  Specialisering – med garanterad visstidsanställning

  Under tredje året får du specialisera dig på de ämnen som du brinner för. Du får välja mellan produktions- och bearbetningsteknik, underhållsteknik automation, underhållsteknik mekanik samt design- och produktionstutveckling.

  Under ditt tredje år väljer du att rikta in dig på den teknik du tycker är roligast och mest intressant. Gymnasiearbetet genomför du under APL ute på företagen i ett skarpt projekt. Vi varvar utbildning med kurser som CAD/CAM, programmerbara styrsystem och design med bland annat kemi och engelska 7. Efter studenten är du garanterad 6 månaders visstidsanställning om du uppfyller alla krav och förväntningar under dina tre år hos oss. 

  Kurs- och poängplan för årskurs 3 »

  • Poängplan årskurs 3

   Historia 1a1 - 50p

   Religionskunskap 1 - 50p

   Teknik 1 - 150p

   Svenska 3 - 100p

   Kemi 1* - 100p

   Gymnasiearbetet - 100p

   Fysik 2* - 100p

   Engelska 7* - 100p

   Matematik 4* - 100p

   Matematik 5* - 100p

   Totalt 750-1250p

   *Valbar kurs

 • Specialisering

  Valbara paket i ÅK 3

  På Mälardalens Tekniska Gymnasium satsar vi på att du som går hos oss ska få en gedigen yrkes- och högskoleförberedande utbildning. När du är färdig hos oss kommer du att vara väl förberedd på de utmaningar som väntar på framtida arbetsplatser och högskolestudier. Vi och företagen bakom skolan värderar yrkeskompetensen högt för att du som elev ska vara en eftertraktad medarbetare i framtiden. Om du sedan väljer att läsa vidare kommer du att vara väl förberedd även på de utmaningar som väntar på högskola och universitetet.

   I åk 3 får du välja mellan följande specialiseringar produktions- och bearbetningsteknik, underhåll mekanik och automation samt design- och produktionsutveckling.

  Kurs- och poängplan för specialiseringspaket »

  • Produktions- och bearbetningsteknik

   Datorstyrd produktion 3 – 100p

   Datorstyrd produktion 4 – 100p

   Cad/Cam – 100p

  • Underhåll mekanik och automation

   Programmerbara styrsystem – 100p

   Mät- och styrteknik – 100p

   Avhjälpande underhåll 1 – 100p

  • Design- och produktionsutveckling

   Datorstyrd produktion 3 – 100p

   Produktionskunskap 2 – 100p

   Produktutveckling 2 – 100p