Teknikprogrammet Stockholm

Med vår unika teknikutbildning får du dubbel kompetens – yrkeskompetens och högskolebehörighet. Denna utbildning kan du inte få på någon annan skola i hela Stockholm. Teknikprogrammet stockholm innebär att du läser både industritekniska programmet och teknikprogrammet stockholm. Efter utbildningen får du garanterad anställning med spännande utvecklingsmöjligheter på Scania eller AstraZeneca. Samtidigt blir du behörig till fortsatta studier på högskola och universitet.

Glada studenter från Mälardalens Tekniska Gymnasium

Vår utbildning har en stark kopplingen till Scania, AstraZeneca och Telge. Det innebär att du redan under gymnasietiden får praktisk yrkeserfarenhet och kunskap om hur det går till ute på en arbetsplats mindre än 40 minuter från Stockholm. Studietakten är högre än om du skulle gå i en vanlig gymnasieskola i t.ex. Stockholm. Du satsar mer, men får också mer tillbaka. Under studietiden får du 1 000 kr per månad i studiebonus och på sommaren är du garanterad betalt sommarjobb. Villkoret är att du följer den utökade studieplanen samt har godkänt omdöme från tidigare praktik. Efter godkänd examen är du garanterad sex månaders anställning på Scania eller AstraZeneca.

En stor fördel med att skolan ligger i Södertälje är kopplingen till våra två ägarföretag Scania och AstraZeneca och närheten till Stockholm. Med pendeltåget tar det endast 37 minuter från Stockholm central till Södertälje hamn, där ifrån är det gångavstånd till skolan.

Under ditt första år hos oss kommer du att få en bred teoretisk utbildning på teknikprogrammet stockholm med tillgång till den senaste utrustningen. I årskurs två får du fördjupa dina kunskaper inom ramen för både industritekniska programmet och teknikprogrammet stockholm. Till tredje läsåret får du välja specialisering inom ditt favoritområde. Vad du än väljer att studera så får du minst grundläggande högskolebehörighet med möjlighet att läsa upp till särskild högskolebehörighet. Kanske vill du i framtiden läsa vidare på KTH i Södertälje eller Stockholm.

Läs mer om hur du ansöker till programmet

Inriktningar och programfördjupning för teknikprogrammet stockholm

Inriktningen Produktionsteknik för teknikprogrammet stockholm ger dig kunskaper och färdigheter i produktion och produktutveckling.

Inom programfördjupningen får du välja mellan att specialisera dig mot produktions- och bearbetningsteknik, underhåll mekanik, underhåll automation eller design- och produktionsutveckling. Alla dessa val är möjliga hos oss tack vare den dubbla kompetensen från både industritekniska programmet och teknikprogrammet stockholm.

> Se kommande event som öppet hus

Elever från Mälardalens Tekniska Gymnasium

Årskurs 1 ger en bred teknisk grund - och behörighet till högskolestudier från teknikprogrammet stockholm.

Redan under ditt första år hos oss får du en bred teknisk grundutbildning där du bland annat också får läsa praktiska kurser som CNC-, robot- och bearbetningsteknik. Du får också tillgång till den senaste utrustningen som används på företagen idag. Vi varvar utbildning genom att varannan vecka koncentrera oss på teoretiska kurser från teknikprogrammet stockholm, så som matematik, svenska, engelska och CAD, för att veckan därpå ha praktisk undervisning i verkstaden. Under första året kommer du dessutom att vara ute på APL i 3 veckor på Scania, AstraZeneca eller Telge vilket är ett unikt upplägg på teknikprogrammet stockholm jämfört med andra skolor. Vi kan tack vare våra ägarföretag även erbjuda betald sommarpraktik i 4 veckor mellan årskurs 1 och 2.

Fördjupning på teknikprogrammet stockholm i årskurs 2 – med stark koppling till näringslivet

Under andra året får du fördjupa dina kunskaper inom ramen för både industritekniska programmet och teknikprogrammet och skapa de bästa förutsättningarna för dig inför framtida arbeten och studier.

Under ditt andra år fortsätter du att fördjupa dina kunskaper inom CNC- och robotteknik. Du får även utbilda dig inom underhållsteknik och produktutveckling. Teknikprogrammet ligger fortfarande till grund för högskolebehörigheten. Vi fortsätter också varva utbildningen genom att varannan vecka koncentrera oss på de teoretiska fortsättningskurserna i matematik, svenska, engelska och fysik för att veckan därpå ha praktisk undervisning i verkstaden. Det är under årskurs 2 som du väljer vilken nivå på högskolebehörighet du vill satsa på. Under ditt andra år är det 6 veckor APL på Scania, AstraZeneca eller Telge. Tack vare våra ägarföretag kan vi även erbjuda betald sommarpraktik i 8 veckor mellan årskurs 2 och 3 vilket är ett unikt upplägg jämfört med andra skolor i Storstockholm som erbjuder teknikprogrammet.

Specialisering i årskurs 3 för teknikprogrammet stockholm – med garanterad visstidsanställning

Under tredje året får du specialisera dig på de ämnen som du brinner för. Du får välja mellan produktions- och bearbetningsteknik, underhållsteknik automation, underhållsteknik mekanik samt design- och produktionsutveckling. Självklart läser du även de teoretiska kurserna från teknikprogrammet för att få högskolebehörighet.

Under ditt tredje år väljer du att rikta in dig på den teknik du tycker är roligast och mest intressant. Gymnasiearbetet genomför du under APL ute på företagen i ett skarpt projekt. Vi varvar utbildning med kurser som CAD/CAM, programmerbara styrsystem och design med bland annat kemi och engelska 7 från teknikprogrammet stockholm. Efter studenten är du garanterad 6 månaders visstidsanställning om du uppfyller alla krav och förväntningar under dina tre år hos oss. Du har även högskolebehörigheten från teknikprogrammet med dig.

Valbara paket för teknikprogrammet stockholm i Årskurs 3

På Mälardalens Tekniska Gymnasium satsar vi på att du som går hos oss ska få en gedigen yrkes- och högskoleförberedande utbildning från både industritekniska programmet och teknikprogrammet stockholm. När du är färdig hos oss kommer du att vara väl förberedd på de utmaningar som väntar på framtida arbetsplatser och högskolestudier antingen här i Södertälje, i Stockholm eller någon annanstans i landet. Vi och företagen bakom skolan värderar yrkeskompetensen högt för att du som elev ska vara en eftertraktad medarbetare i framtiden. Om du sedan väljer att läsa vidare kommer du att vara väl förberedd även på de utmaningar som väntar på högskola och universitetet eftersom du också läst teknikprogrammet stockholm.

 I årskurs 3 får du välja mellan följande specialiseringar, produktions- och bearbetningsteknik, underhåll mekanik och automation samt design- och produktionsutveckling. Du har alltid teknikprogrammet stockholm som grund.

Läs mer om hur du ansöker till programmet

Studenter med industriteknisk kompetens