SCANIASTEGET

Om du fått förhinder, avboka dig från kursen i god tid innan kursstart genom att kontakta

Dan Runge, 08-553 70926, dan.r@malardalenstekniska.se

Första måndagen startar utbildningen kl.09:00 i skolans entré.

Övriga dagar är utbildningstiden kl.08.00 - 16.00
med undantag för de två veckor markerade med gult i schemat då det är kvällsskiftstider.


Utrustning och säkerhet

Skolan är en industriell miljö och kräver därför samma verkstadskläder som i produktionen på Scania. Under utbildningen ska du vara klädd i Scanias arbetskläder och skor som du ska ha med dig från din avdelning. 
Kom ombytt och klar till starten varje morgon!

 • Skyddsskor
 • Skyddsglasögon
 • Verkstadskläder
 • Om du vill ha keps så är endast Scanias egna kepsar tillåtna.
 • SCANIASTEGET - Maskinoperatör

  Övergipande utbildningsinformation

  Utbildningens övergripande syfte är att du ska få de grundläggande kunskaper som krävs inom bearbetning på Scanias komponentverkstäder och att du efter genomförd och godkänd utbildning ska kunna verka som maskinoperatör på Scania.
  Valideringsmetoden som Scania valt att använda sig av är SKTCs (Skärteknikcentrum) gröna certifikat i CNC-teknik 2017.
  Undervisningen på skolan är uppdelad i fyra delar. Däremellan kommer du att praktisera på den avdelningen där du är anställd.

  Maskinoperatör - utbildningsinnehåll »

  • Grundläggande operatörskunskaper

   • Ritningsläsning
   • Mätteknik
   • Manuell bearbetning
   • Skärdata

   Datorstyrd produktion grund

   • Säkerhetföreskrifter
   • Grundläggande programmering
   • Riggning av maskin
   • Underhåll
   • Produktion av detalj
   • Tilämpad ritningsläsning och mätteknik

   Robotteknik

   • Säkerhet
   • Positionering
   • Verktyg och koordinatsystem
   • In- och utgångar
   • Villkorsinstruktion
   • Programkörning

   Datorstyrd produktion fördjupning

   • Programmering
   • Riggning av maskin
   • Underhåll och driftsäkerhet
   • Produktion av detalj
   • Optimering av progam
   • Tillämpad ritningsläsning och mätteknik