Uppdrag och arbetssätt

Vårt uppdrag

Mälardalens Tekniska Gymnasium ska utbilda elever och kursdeltagare till kompetenta och motiverade medarbetare. Verksamhetens arbete ska resultera i att alla elever och kursdeltagare får den kunskap och personliga utveckling som leder till anställningsbarhet och rätt kompetens.

Våra värderingar och principer

På Mälardalens Tekniska Gymnasium ska våra värderingar, trovärdighet, respekt och engagemang avspeglas i skolans kultur och ligga till grund för hur var och en agerar. Värderingarna ska också ge förutsättningar för att alla agerar på ett enhetligt sätt i relation till eleverna, till varandra och till omvärlden. 

Vårt arbetssätt

På Mälardalens Tekniska Gymnasium är alla resultat och metoder härledbara till våra principer: Normalläge – standardiserat arbetssätt, rätt från mig, rätt för kravställare. Genom kontinuerlig uppföljning, tydligt ansvar och förbättringsaktiviteter utmanar vi processen och arbetar enligt principen ”ständiga förbättringar”. Denna arbetsmetod grundar sig på LEAN Production, en filosofi från bilindustrin om hur man hanterar resurser.